Mer än 700 EasyShift/FlatShift system är nu sålda worldwide.

Varav ca 70 system i Sverige

Geartronics har även levererat ca 1000 paddleshift system.