Termen ”Closed Loop” är ett styrsystem som använder en elektronisk styrenhet i samverkan med återkopplingssensorer för att modifiera sin egen drift som svar på sensoringångar – i realtid. I samband med växling utan ur koppling, övervakar det slutna systemet växelpositionssensorn för att bestämma om och när en växling har slutförts framgångsrikt. Denna information matas tillbaka till växellådan styrenheten (ECU) så att minskningen av motorns vridmoment eller gaspådrag kan slås på och av som behövs för att åstadkomma den snabbaste och mest tillförlitliga växlingen.
I jämförelse med ett ”Open Loop” system som inte har någon återkopplingsmekanism och bara förlitar sig på fasta tidsfördröjningar för motoravstängning, gaspådrag. Ett öppet system tillämpar samma avstängning eller gaspådrag för varje växling, oavsett om det är rätt tid eller inte …

images